educatakademi

/educatakademi

About educatakademi

Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra TED Mersin Koleji’nde ilk görevine başladı. Şuanda Mersin Gelecek Okulları’nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Eğitim Teknolojileri Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. “Öğretmen eğitimi”, Dijital Vatandaşlık, Web 2.0 araçları, Google for Education, Stem ve Maker hareketi konusunda, ulusal ve uluslar arası projelerde koordinatörlük ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Özel ve devlet okullarında; “Okul tabanlı program geliştirme modelleri”, “Öğretim Tasarımı”, “1:1 Tablet Projesi”, “Eğitim Teknolojileri” , “3D Tasarım Modelleme”,”Kodlama-Maker”, ”STEM”, “Robotik”, “Öğrenme ve öğretim ilişkisi”,konularında öğretmen, yönetici ve anne- babalara yönelik çok sayıda seminer ve atölye çalışmaları yürütmüştür. Aşkın özellikle son yıllarda okul geliştirme modelleri üzerine yoğunlaşmış. Okullarda geliştirilecek modellerin öğretmenlerin bizzat içinde bulundukları ve onların uygulayarak geliştirdikleri modellerin okulları başarıya götüreceğine inanmaktadır. Mersin Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde yüksek lisansına devam ederek tez sürecindedir.

Dijital Vatandaşlık

2019-05-28T11:46:37+00:00

Bilgi ve iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin sosyo- toplumsal yapıyı hızlı bir şekilde etkilemesi iyi bir vatandaş olma algısını iyi bir “dijital vatandaş” olma algısına çekmeye başlamıştır. İnsanlar artık yüz yüze etkileşimden daha çok çevrimiçi ortamlarda iletişime geçmeye başlamışlardır. Bu da iyi bir dijital vatandaş olma algısını, yani gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamda da hak, hukuk ve sorumluluklar çerçevesinde; etik algısını da gözeterek hareket etme gerekliliğini oluşturmaya başlamıştır. Eğitmenler

Dijital Vatandaşlık2019-05-28T11:46:37+00:00

Emre Aşkın

2019-05-28T11:13:06+00:00

Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra TED Mersin Koleji’nde ilk görevine başladı. Şuanda Mersin Gelecek Okulları’nda Bilişim Teknolojileri Öğretmeni ve Eğitim Teknolojileri Uzmanı olarak görevine devam etmektedir. “Öğretmen eğitimi”, Dijital Vatandaşlık, Web 2.0 araçları, Google for Education, Stem ve Maker hareketi konusunda, ulusal ve uluslar arası projelerde koordinatörlük ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Özel ve devlet okullarında; “Okul tabanlı program geliştirme modelleri”, “Öğretim Tasarımı”, “1:1 Tablet Projesi”, “Eğitim Teknolojileri” , “3D Tasarım Modelleme”,”Kodlama-Maker”, ”STEM”, “Robotik”, “Öğrenme ve öğretim ilişkisi”,konularında öğretmen, yönetici  ve anne- babalara yönelik çok sayıda seminer ve atölye çalışmaları yürütmüştür. Aşkın özellikle son yıllarda [...]

Emre Aşkın2019-05-28T11:13:06+00:00

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TEMELLERİ VE YAKLAŞIMLARI

2019-05-28T07:23:22+00:00

Hemen Kayıt Ol! Eğitimde teknoloji entegrasyonunda en sık karşılaşılan problemler genellikle öğretmenin teknolojiyi sınıfta etkin kullanması ve müfredata entegre etmesiyle ilişkilidir. Öğretmen iyi bir öğrenme ortamı tasarımcısı olmalıdır. Bu modülde katılımcılarımız, TPACK, SAMR gibi eğitim teknolojileri yaklaşımlarının incelenmesi, müfredat ve profesyonel gelişimin bu yaklaşımlara göre yeniden tasarlanması, Harmanlanmış öğrenme ve flipped classroom modelinin yanı sıra, maker hareketi, kodlama, arttırılmış gerçeklik, dijital hikayecilik, tasarım odaklı düşünme gibi trendlerin öğrenmedeki yerine kadar birçok farklı eğitim yaklaşımının incelenmesi ve derslere entegrasyonu, eğitimcilerin rehberliği eşliğinde pratik yapma fırsatı, Öğrenme ortamı [...]

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ TEMELLERİ VE YAKLAŞIMLARI2019-05-28T07:23:22+00:00

DİJİTAL VATANDAŞLIK

2019-05-28T07:20:00+00:00

Hemen Kayıt Ol! 21. yüzyıldaki teknolojik gelişmeler okulların iyi vatandaş yetiştirme sorumluluğunun yanı sıra ‘dijital vatandaş’ yetiştirme sorumluluğunu da getirmiştir. Öğrencilerin teknolojiden hem faydalanmaları hem de onu bazı normlara dikkat ederek kullanmaları yalnız onları değil aynı zamanda toplumu da ilgilendirir. Bu nedenle teknolojiyi kullanan herkesin ahlaki bakımdan ve güvenlik açısından son derece önem arz eden dijital vatandaşlık normlarından haberdar olması ve bu normlara uyması gerekir. Dijital vatandaş bilgi ve iletişim kaynaklarını kullanırken eleştirebilen, online davranışlarının etik sonuçlanırı bilen, ahlaki online kararlar alabilen, teknolojiyi kötüye kullanmayan, dijital [...]

DİJİTAL VATANDAŞLIK2019-05-28T07:20:00+00:00

EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI

2019-05-28T07:16:30+00:00

Hemen Kayıt Ol! Sosyal medya araçları insanların birbirleriyle iletişim kurmalarını, fikirlerini, fotoğraflarını, videolarını paylaşabilmelerini sağlayan Youtube, Twitter, Google Plus gibi araçlardır. Bu tip araçların kullanımı öğrenciler arasında oldukça yaygındır. Öğrencilerin halihazırda kullanma becerileri olan bu araçları derslere entegre etmek, derslerle ilgili tartışmalara ve grup çalışmalarına katılmalarına destek olacaktır. Sosyal medya kullanımı pek çok öğrenciye cazip geldiğinden bu araçlarda paylaşılan bilgiler daha fazla ilgilerini çekecektir. Bu yüzden eğitimde sosyal medya kullanımını önemsemekte ve bir modülümüzü katılımcılarımıza bu konuda rehberlik etmeye ayırmış bulunmaktayız. Bu modülde, sosyal medya araçlarının [...]

EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI2019-05-28T07:16:30+00:00

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROJE LİDERLİĞİ

2019-05-28T07:14:59+00:00

Hemen Kayıt Ol! Fatih projesi’nin de etkisiyle hem devlet hem de özel okullar 1’e 1 öğrenci laptop/tablet projesine geçiş yapmaktadır. Bu okulların sağlıklı ve başarılı bir programı hayata geçirmeleri için belirli yaklaşımları ve stratejileri uygulamaları gerekmektedir. Bunlar: Teknoloji vizyonunun yazılması Politika ve prosedürlerin okulun paydaşları tarafından oluşturulması Projeyi yönetecek ve destekleyecek komitelerin kurulması Öğrenci teknoloji becerilerinin belirlenmesi Profesyonel gelişim modelinin tasarlanması Öğretmen ve öğrenci liderlik modellerinin hayata geçirilmesi Veli eğitim programlarının tasarlanması Bu modülde 1’e 1 laptop/tablet projelerinin yönetiminde görev alacak branş öğretmenlerinin rolleri üzerine tartışılacak [...]

EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ PROJE LİDERLİĞİ2019-05-28T07:14:59+00:00

GERİ BİLDİRİM & BİR ÖĞRENME YÖNETİM PLATFORMU OLARAK GOOGLE CLASSROOM

2019-05-28T07:12:27+00:00

Hemen Kayıt Ol! Öğretmen ve öğrencilerin sanal sınıflarda bir araya gelmesi öğrenme yönetim sistemlerinin kullanımı ile mümkündür. Bu sanal sınıflarda öğrenciler, okulda ya da evde öğretmenlerinin oluşturduğu ders malzemelerine ulaşabilir, ödev gönderip alabilir, öğretmenlerinden geri bildirim alabilir, duyuruları takip edebilir, öğretmenleriyle ve diğer öğrencilerle iletişime geçebilirler. Bu sistem öğrencilerin kendi hızlarında ve ilgi alanlarında öğrenmelerine yardımcı olur. Bu modülde katılımcılar, 2014 Eylül’de okulların kullanımına sunulan Google Classroom’u bir öğrenme yönetim platformu olarak deneyimleyecekler ve öğrencilere etkili geri bildirim verme ve ödev yönetimi stratejilerini uygulayacaklar. Katılımcıların ilk iki [...]

GERİ BİLDİRİM & BİR ÖĞRENME YÖNETİM PLATFORMU OLARAK GOOGLE CLASSROOM2019-05-28T07:12:27+00:00

TABLET UYGULAMALARI/WEB 2.0 ARAÇLARI

2019-05-28T07:28:11+00:00

Hemen Kayıt Ol! WEB 2.0 ARAÇLARI Web 2.0 araçları internet üzerinde bilgi paylaşmaya, üretmeye ve saklamaya yarayan interaktif platformlardır. Bu modülde katılımcılar derslerini desteklemek amacıyla kullanabilecekleri pek çok web 2.0 aracını branşlara özgü hazırlanmış farklı senaryolar içinde deneyimleyebilecekler. Bu araçlar öğrencilerin, eleştirel düşünme becerilerini harekete geçirecek, daha yaratıcı olmalarını sağlayacak, derslere karşı motivasyonunu artıracak, dersle ilgili yaptıkları çalışmalarının internet üzerinden diğer arkadaşları veya aileleri tarafından görülmesini sağlayacak, yaratıcılık, iş birliği içinde çalışma, iletişim kurma gibi temel becerilerini geliştirecek, gerçek bir ürün ortaya çıkarmalarını sağlayacaktır. Böylelikle öğrencilere çalıştıkları [...]

TABLET UYGULAMALARI/WEB 2.0 ARAÇLARI2019-05-28T07:28:11+00:00

UBD İLE ÖĞRENME ORTAMI TASARIMI & GOOGLE APPS FOR EDUCATİON EĞİTİMİ

2019-05-28T07:08:00+00:00

Hemen Kayıt Ol! Google, hayatımızın bir çok alanında olduğu gibi eğitimde de oldukça önemli kolaylıklar sağlıyor. Google Uygulamalar, Dokümanlar, Slaytlar, E-Tablolar, Formlar gibi öğretmenlerin sınıflarında öğrencileri ile birlikte kullanabilecekleri pek çok uygulamadan oluşuyor. Bu modül, katılımcıların hem profesyonel hayatlarında hem de öğrenme ve öğretme etkinliklerinde kullanabilecekleri Google uygulamalarından en iyi şekilde faydalanmalarını sağlayacak bilgiler ve stratejiler içeriyor. Katılımcılar bu eğitim modülü ile birlikte; Google Dokümanlar üzerinde anında ve güvenli bir şekilde dosya oluşturabilir, iş birliği içinde çalışabilir, Oluşturdukları dosyaları dijital ortamda saklayabilir ve paylaşabilir, Google Takvim [...]

UBD İLE ÖĞRENME ORTAMI TASARIMI & GOOGLE APPS FOR EDUCATİON EĞİTİMİ2019-05-28T07:08:00+00:00