Bu eğitimde neler öğreneceksiniz?

Eğitim boyunca teknolojinin eğitim üzerindeki etkisi, teknolojinin eğitimde kullanabilirliği ve teknolojinin eğitime entegrasyonu üzerine bir eğitim verilecektir. Eğitimin ilk aşamasında teknolojiyi niçin ve neden kullanmalıyız, sorusu etrafında teorik bilgiyle başbaşa kalacağız. Bu bağlamda eğitimdeki eksikliklerimiz, PİSA ve OECD raporlarındaki Türkiye ile ilgili olumsuz sonuçlardan hareketle teknolojinin eğitim üzerindeki olumlu etkisi tartışılacaktır.

Teknoloji tek başına eğitimde bir farkındalık yaratmayacaktır. Beklenen farkındalık teknolojinin eğitimin bir parçası olarak görülmesiyle sağlanacaktır. Teknolojiyle öğrenciye hangi becerilerin kazandırılacağı teknolojinin öğrencilerde hangi üst bilişsel becerileri geliştireceği bu eğitimle öğreneceğiniz bilgilerden yalnızca bir kaçıdır. Eğitimin ikinci aşamasında zihninizde oluşan teknoloji nasıl kullanarım, dersimin hangi aşamalarında kullanacağım, teknoloji benim yerimi mi alacak… sorularına cevap bulacağınız kullanma ve üretme aşamalarıyla karşılaşacaksınız. Kendinizi teknolojinin içinde bulup Kahoot gibi Web 2.0 uygulamalarını kullanmaya ve ders materyali oluşturmaya başlayacaksınız. Eğitimin devamında ise yarışma, sunum, dijital pano gibi farklı temalar altında birer programla tanışacaksınız.

Özelde Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri. Genel olarak ise tüm branşlardan öğretmenler katılabilir.

Eğitim Bilgileri
  • Türkçe Eğitiminde Dijital Ders Materyali Hazırlama
  • Eğitim Tarihi: 24-27 Haziran 2019
  • Eğitim Süresi: 2 Saat
  • Bilgiyi bir yerden başka bir yere taşıyan değil; bilgiyi işleyen, dönüştüren ve üreten olmak için
  • Eğitmen: Doç.Dr. AHMET BENZER