Hakkında

Doç. Dr. Ahmet Benzer

Aydın’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Aydın’da tamamladı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde okudu ve 2002 yılında mezun olarak aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2004 yılında “Türkiye’de Ana Dili Eğitimi Müfredat Programları 1913-1981” adlı teziyle yüksek lisans, 2008 yılında “Fiilde Zaman, Görünüş̧, Kip/Kiplik” adlı teziyle doktora eğitimini tamamladı. 2014 yılında Türkçe Eğitimi alanında doçentliğini aldı. Hâlen Marmara Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren yazar, anlama ve anlatma becerileri üzerine dersler vermektedir. Türkçe eğitimi alanındaki çalışmalarının yanı sıra eğitim teknolojileri konusunda bildiri ve makaleleri de bulunmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Öğretmenin Eğitimleri