WEB 2.0 ARAÇLARI

Web 2.0 araçları internet üzerinde bilgi paylaşmaya, üretmeye ve saklamaya yarayan interaktif platformlardır. Bu modülde katılımcılar derslerini desteklemek amacıyla kullanabilecekleri pek çok web 2.0 aracını branşlara özgü hazırlanmış farklı senaryolar içinde deneyimleyebilecekler.

Bu araçlar öğrencilerin,

  • eleştirel düşünme becerilerini harekete geçirecek,
  • daha yaratıcı olmalarını sağlayacak,
  • derslere karşı motivasyonunu artıracak,
  • dersle ilgili yaptıkları çalışmalarının internet üzerinden diğer arkadaşları veya aileleri tarafından görülmesini sağlayacak,
  • yaratıcılık, iş birliği içinde çalışma, iletişim kurma gibi temel becerilerini geliştirecek,
  • gerçek bir ürün ortaya çıkarmalarını sağlayacaktır.

Böylelikle öğrencilere çalıştıkları konuyu daha da sevdirip etkili ve verimli bir ders ortamı sağlamış olacaktır.

Bu modül, derslerinde çeşitli web 2.0 araçlarını kullanmış eğitmenler tarafından verilecektir. Ayrıca gerçek öğrenci örnekleri paylaşılacaktır.

TABLET UYGULAMALARI

Günümüzde eğitimde teknoloji kullanımının yaygınlaşmasıyla kullanımı ve taşınması kolay olan tablet bilgisayarlar okullar tarafından en çok tercih edilen teknolojik araçlar oldu. Ancak tabletle eğitim yalnızca bu araçların tercih edilmesiyle değil içeriklerin oluşturulması ve okul toplumunun bu eğitim için donanmasıyla mümkündür.

Bu modülün amacı,

  • tabletlerin eğitim amaçlı kullanımını öğretmenlerle uygulamalı olarak paylaşmak,
  • kullanılabilecek uygulamaların etkinlikler ile öğretmenler tarafından deneyimlenmesini sağlamak,
  • tabletlerde kullanılabilecek eğitim için tasarlanmış uygulamaları ders planlarında kullanarak nasıl zenginleştirebilecekleri konusunda bir yol haritası sunmaktır.

Kullanımı faydalı bulunan, öğrencilerin sevebileceği uygulamalar çeşitli ders hedefleri doğrultusunda öğretilecektir. Uygulamalar öğretmenlerin ihtiyaçları doğrultusunda sınıflandırılmış şekilde paylaşılacaktır. Çünkü önemli olan ne kadar çok uygulama kullandığınız değil ihtiyacınıza yönelik uygulamaları öğrencilerin ve öğretmenlerin yararına kullanabilmenizdir. Bu aşamada eğitime katılan öğretmenler de öğrencilerin yerine geçip branşlarıyla ilgili küçük projeler üreteceklerdir. Uygulamayı kullanırken öğrencinin gözünden de bakabilmek uygulamanın sınıf içerisinde oluşturabileceği olumlu ve olumsuz etkileri görmek açısından önemsediğimiz bir durumdur. Bu modülle tabletle eğitimin her bir adımını katılımcılarımıza aşama aşama somutlaştırmayı hedefliyoruz.