Bilgi ve iletişim teknolojilerinde her geçen gün yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelerin sosyo- toplumsal yapıyı hızlı bir şekilde etkilemesi iyi bir vatandaş olma algısını iyi bir “dijital vatandaş” olma algısına çekmeye başlamıştır. İnsanlar artık yüz yüze etkileşimden daha çok çevrimiçi ortamlarda iletişime geçmeye başlamışlardır. Bu da iyi bir dijital vatandaş olma algısını, yani gerçek hayatta olduğu gibi sanal ortamda da hak, hukuk ve sorumluluklar çerçevesinde; etik algısını da gözeterek hareket etme gerekliliğini oluşturmaya başlamıştır.

Eğitmenler