Educat Akademi,

Öğrenci başarısının birincil belirleyicisi öğretmeni desteklemek ve etkili öğrenme ortamları planlamak için kuruldu.

Seçkin Öğretmenler Yaşam Boyu Öğrenenlerdir.

Öğretmenler, öğrencinin akademik başarısında ve hayatında önemli bir rol oynar. Bu nedenle, öğretmenlere etkili ve kaliteli profesyonel gelişim etkinlikleri sağlamak önemlidir. EduCat Akademi, bu amaca hizmet etmek için farklı beklentilere ve ihtiyaçlara hitap eden eğitim programları planlar, uygular ve değerlendirir. Var olan programları, bilimsel yöntemlerle inceler, problemleri araştırır ve öneriler getirir. Tüm bu çabayı, uluslararası bir çekirdek ekip, deneyimli öğretmenler ve akademisyenlerle yürütür.

Educat Akademi, farklı okullarda çalışan 50’den fazla öğretmenin bir arada olduğu ve çoğu Google Certified Teacher (gTrainer), Apple Distinguished Educator (ADE), Apple Professional Development (APD),  Microsoft Innovative Educator (MIE), Adobe Education Leader (AEL) gibi unvanlara sahip eğitmenlerle büyüyen Eğitimtek’in yeni adıdır, yüzü ve kimliğidir.

Educat Akademi, bu problemleri çözmeyi ve veri destekli hazırlanan mesleki gelişim programları sunmayı kendini misyon edindi. Araştırma sonuçlarıyla uyumlu, öğrenci başarısını arttıran ve öğretmenin bilgisini güncelleyen yapıda etkili mesleki gelişim eğitim programları hazırlar ve uygular. Bunun için EducatHUB LMS kullanılır ve öğretmenin her an her yerde her şekilde mesleki gelişime ulaşabilmesine imkan tanınır.

Educat Akademi eğitim çözümleri, Darling-Hammond, Hyler ve Gardner’in (2017) önerdiği etkili mesleki gelişim programlarındaki yedi özelliğin her birini eğitimlerine entegre eder. Bu yedi özellik sayesinde öğretmen, etkili öğretim sunabilecek bilgi ve becerileri kazanır.

1) İçeriğe odaklanması: Eğitimin, müfredatla ilgili olacak öğretim yöntem ve tekniklerine odaklanması gerekir. Eğitimin içeriği branşa ve alana göre olan pedagojileri içermelidir.

2) Aktif öğrenme yaşantılarını kullanması: Eğitim, öğretmenlerin öğrenceği yöntemleri kullanmalarını içeren etkinliklere sahip olmalı. Öğretmen öğrencinin kullanacağı aracı, önce kendi kullanmalı. Etkileşimli çalışmalar kullanılarak, geleneksel seminer tipi eğitimlerden farklılaşmalı.

3) İş birliğini desteklemeli: Eğitim, öğretmenlerin fikirlerini paylaşabileceği ve ortak çalışabileceği etkinlikleri içermelidir. Bu şekilde öğretmenler arasında olumlu iklim ortaya çıkaran organik bir topluluk oluşur.

4) Örnek uygulamaların olması: Eğitim, odağında olan uygulamayı, aracı, ders planını ya da teknolojiyi model olarak göstermeli. Eğitime katılan öğretmen, kullanacağı aracın en iyi uygulamasını, eğitimde görmeli.

5) Uzman desteği ve koçluğu içermesi: Eğitim, öğretmenin ihtiyaçlarına odaklanan uzman ya da koçun desteğiyle sürdürülür. Uzman ya da koç, bilgisini paylaşır ve veri destekli uygulamaları öğretmenlerle paylaşır.

6) Geri bildirim ve yansıtma imkanlarının olması: Eğitim, öğretmenin üzerine düşünmesi için zaman tanır. Öğretmen eğitim esnasında yaptığı uygulama ya da kullandığı araç hakkında geri bildirim alarak değişiklikler yapar. Yansıtma imkanlarıyla, öğretmen kendini ifade etmelidir.

7) Yeterli süre olması ve yayılması: Eğitim öğretmenlere, derinlemesine öğrenme sağlayacak kadar öğrenme, deneme, uygulama ve yansıtma yapma zamanı verir. Bu zaman, yeterli miktarda güne yayılır.

GERİ BİLDİRİMLER

“Okullarımızda uygulanan derslerinizin, içeriklerini zenginleştirebilir ve daha kalıcı öğrenme tekniklerini keşfedebilirsiniz.”


EMRE AŞKIN, Gelecek Okulları

“Doktora tezim öncesinde,tam da ne yapacağım ben dediğim zamanda bana yepyeni bir pencere açan, bana doğru sorular sordurup “Teknolojik Alan Bilgimi” genişletme imkanı sunan, beni yeni’ye tetikleyen, ilk etapta maker ruhunun içimde başlamasını sağlayan ekibe ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.”


SİNEM SARIKAYA ŞAHİN, Bilişim Tek. Öğretmeni

“En başta hocalarıma emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum, nerede konusu açılsa iyiki katılmışım diyorum, yeni ufuklar açmak için, yaratıcılığı geliştiren bir yer.”


“Araştıran, sorgulayan, farklı bişeyler yapmaktan hoşlanan ve sıradan öğretmenden farklı birisiyim diyorsanız burası tam size göre.Ben katıldım mutluyum.Teşekkürler ETUSP ailesi…”


AHMET YAŞAR BALKESEN, Fizik Öğretmeni