EDUCAT AKADEMİ

Öğretmenler, eğitim liderleri, araştırmacılar, öğretim üyeleri ve içerik geliştiricilerle iş birliği yaparak, öğrenme ortamları hazırlıyoruz. Eğitim programlarımızın tamamı araştırma sonuçlarından yararlanarak geliştirilir ve kuramlarla desteklenmiş güncel içeriklerden oluşur.

Educat Akademi, eğitimcilerin etkili öğrenme öğretme yöntem, teknik ve araçları kullanması için gerekli olan bilgi ve becerileri, aktif öğrenme yaşantılarıyla sunar. Profesyonel gelişim programları sayesinde öğrenci başarısını arttırmaya bir adım daha yaklaşacaksınız.

NEDEN EDUCAT AKADEMİ?

  • Öğretmenlerin Gelişimi –  Konferanslarımıza katılım,

  • Yüzyüze + Online – Educat Hub ile sürdürülebilirlik,

  • Müfredat Geliştirme – Akademisyenlerle danışmanlık.

  • Eğitim alan öğretmenlerin gelişimlerini, EDK gibi yüksek katılımlı eğitim konferanslarla sunu yapmalarına olanak vererek, destekliyoruz.
  • Karma öğrenme modeliyle, yüz yüze eğitimden sonra online etkinliklerle, mesleki gelişimde süreklilik ve devamlılık sağlıyoruz.
  • Akademisyen ve deneyimli K-12 öğretmenleriyle ortak planlanan ve uygulanan eğitimler sunuyoruz.
  • Veri ve analizlerle destekli okulunuza özel hazırlanmış programlar sunuyoruz.
  • Üzerine bilimsel çalışmalar yapılmış ve olumlu etkileri gösterilmiş eğitimleri, alan uzmanı eğitmenlerden alıyorsunuz.
  • Okullara en az 3 yıllık ihtiyaç analizi yapıyor ve hangi hocalarla hangi eğitimleri yapacağımızı, bunları nasıl takip edeceğimizi planlıyoruz.

5 ADIMDA OKULUNUZU DÖNÜŞTÜRÜN!

Öğretmenlerinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarını Educat Akademi’nin alanında uzman araştırmacılar tarafından hazırlanan ön-anketini kullanarak bizimle paylaşın. Ön-anket sorularına verilen cevaplar, okul kültürü, öğretmen ilgileri ve öğrenci profilini daha iyi anlamanıza yardımcı olacak.

Toplanan veriler ışığında, Educat Akademi’nin sizin için hazırlayacağı raporu inceleyin. Bu raporda, öğretmenlerinizin güncel durumu, beklentileri ve her türlü ihtiyaçları sayısal ve sözel verilere eşliğinde sunulur. İnfografikler ve görsellerle okuyucu dostu raporunuz elinizde olacak.

Okulunuza özel, öğrenme ve öğretme kuramlarına uygun eğitim önerilerini görün. 3 seneye yayılacak mesleki gelişim planınızı Educat Akademi uzmanlarıyla kurgulayın. Akademisyenler ve deneyim eğitimciler, okulunuzu kuşatacak yeniliğin ilk adımını sizin için atacak.

Programların hayata geçtiğine şahit olun. Educat Akademi eğitmenleri okulunuza gelerek, değişimi başlatsın. Siz sadece vermiş olduğunuz akılcı kararın doğruluğuyla övünün.

Educat Akademi araştırmacıları, kısa ve uzun vadeli araştırma-değerlendirme çalışmaları planlar ve uygular. Bu raporlarda programların etkililiğini inceleyin. Her rapor hem süreci hem de ürünü değerlendirmenizi sağlayacak.